ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 เม.ย. 59 ประชุมผู้ปกครอง
18 เม.ย. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เรียนปรับพื้นฐาน
30 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มารับเอกสาร
27 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 5
19 มี.ค. 59 พิธีมอบอนุบัตร นักเรียนชั้นอนุบาล 3
16 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
16 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 นักเรียนอนุบาล 3. ซ้อมรับอนุบัตร
14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
12 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่ 1
06 มี.ค. 59 ปัจฉิมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีพิธีมอบวุฒิบัตร
02 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
29 ก.พ. 59 วันวิชาการ
แสดงผลงานนักเรียน
27 ก.พ. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ o-net
12 ก.พ. 59 ถึง 13 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ที่โรงเรียนกุศลศึกษา 
พักค้างคืน 1 คืน
11 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ที่โรงเรียนกุศลศึกษา
01 ธ.ค. 56 ถึง 04 ธ.ค. 56 โครงการบรรพชาสามเณร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สุภาพเรียบร้อย วิชาการ
26 พ.ย. 56 กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)


กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

                        เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

                        เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ

                        เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ

                        เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
ชุดนักเรียน โรงเรียนกุศลศึกษา
08 พ.ย. 56 โรงเรียนกุศลศึกษาและวัดชัยพฤษมาราชวรวิหาร ต้อนรับการถวายพระราชทานพระกฐินหลวง

วัดชัยพฤษมาลา / คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ส่วมชุดขาว วัดชัยพฤษมาลา
01 พ.ย. 56 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ชุดนักเรียน โรงเรียนกุศลศึกษา
21 ต.ค. 56 ถึง 22 ต.ค. 56 โรงเรียนกุศลศึกษาจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส
ด้วยวัดชัยพฤษมาลาราชวรวิหารร่วมกับโรงเรียนกุศลศึกษา ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้มิอุปการคุณต่อวัดและโรงเรียน
โรงเรียนกุศลศึกษา / ชุดฟอร์ม/นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
08 ต.ค. 56 ถึง 31 ต.ค. 56 กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 8 ตุลาคม 2556 - วันที่  31 ตุลาคม  2556
โรงเรียนกุศลศึกษา
03 ต.ค. 56 โรงเรียนกุศลศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม อนุบาล1 - อนุบาล3 วันที่ 3 ตุลาคม 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1  ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม  2556 เวลา 08:30 - 15:30 
โรงเรียนกุศลศึกษา ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ