สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ลักษณะตราสัญลักษณ์ เป็นรูปแบบเจดีระฆังคว่ำ
หมายถึง เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งที่ดีงามทั้งปวง 

ฐานล่าง เป็นรูปธงชาติไทย สีแดง 
หมายถึง สถาบันชาติ

สีขาว 
หมายถึง ศาสนา 

สีน้ำเงิน 
หมายถึง พระมหากษัติย์ 

รูปดอกบัวสีชมพู 
หมายถึง ความบริสุทธิ์หลุดพ้น แบ่งเบาทางปัญญา
 
รัศมีบนยอด 
หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ