นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 56
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 56