นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 57
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 57