นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 58
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 58