นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 55
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 55