สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ลักษณะตราสัญลักษณ์ เป็นรูปแบบเจดีระฆังคว่ำ
หมายถึง เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งที่ดีงามทั้งปวง 
 
ฐานล่าง เป็นรูปธงชาติไทย สีแดง 
หมายถึง สถาบันชาติ
 
สีขาว 
หมายถึง ศาสนา 
 
สีน้ำเงิน 
หมายถึง พระมหากษัติย์ 
 
รูปดอกบัวสีชมพู 
หมายถึง ความบริสุทธิ์หลุดพ้น แบ่งเบาทางปัญญา
 
รัศมีบนยอด 
หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ