Hot New ก.ล.
กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก


กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก

วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)


เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2556,12:17   อ่าน 2111 ครั้ง