ผลงานโรงเรียน และ รางวัลเกียรติคุณ ก.ล.
ได้รับการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนกุศลศึกษา วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร ได้รับการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2564 -2568) ในระดับ “ดีเยี่ยม” ทั้งในระดับปฐมวัย(อนุบาล)และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565,11:02   อ่าน 508 ครั้ง