ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
เด็กชายกฤษณะ เอื้อถนอม สอบวิชาคณิตศาสตร์ 95.00 คะแนน
เด็กหญิงนัยน์นภัส เอี่ยมนิ่ม สอบวิชาคณิตศาสตร์ 95.00 คะแนน ภาษาอังกฤษ 92.50 คะแนน
เด็กชายธีริทธ์ ทองติด สอบวิชาคณิตศาสตร์ 90.00 คะแนน
เด็กหญิงอัญธิษฐา เพชรสูงเนิน สอบวิชาคณิตศาสตร์ 90.00 คะแนน
เด็กหญิงสายสวรรค์ แก้วกุลวงค์ สอบวิชาภาษาอังกฤษ 95.00 คะแนน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 1775 ครั้ง