ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553โรงเรียนกุศลศึกษา

ขอแสดความยินดีแด่นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาให้แก่โรเรียนกุศลศึกษา


เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทองมิตร สอบวิชาศิลปะ คะแนน 100
เด็กหญิงจิราพร ซ้อมทอง สอบวิชาศิลปะ คะแนน 100
เด็กหญิงชนากาน์ต เพ็งจิ๋ว สอบวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาศิลปะ คะแนน 100
เด็กหญิงนิศากรณ์ นิลเพ็ชร์ สอบวิชาศิลปะ คะแนน 100
เด็กหญิงณัฐชา ฉันสำราญ สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 90
เด็กชายณัฐพงษ์ นาให้ผล สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 90
เด็กหญิงพัชรศธร คุ่ยจาด สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 90
เด็กชายวิระพันธ์ อินมี สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนน 90
เด็กชายอภิวัฒน์ พงศ์พนมเวช สอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนน 90
เด็กชายชาญวิทย์ จันทร์อำนวนพร สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 90
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2556,20:49   อ่าน 2070 ครั้ง