ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เด็กชายภัทรกร แซ่เล้า สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95
เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มเชื้อ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95
เด็กชายศิรศักดิ์ ผิวละเอียด สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95
เด็กหญิงศุภสุตา จงรุ่งเรืองเจริญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95
เด็กชายภัทรพล จิตรสุภ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 90
เด็กชายสุทิวัส ปัดนา สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 90
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2556,21:15   อ่าน 2144 ครั้ง