ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555

เด็กชายอธิพัฒน์ โพธิ์ทอง สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 92
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ประสิทธิ์ธรรม สอบวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คะแนน 90
เด็กหญิงเกวลิน ฉันสำราญ สอบวิชาการงานอาชีพฯ คะแนน 88
เด็กชายวีรภัทร เทียมสมชาติ สอบวิชาสุขศึกษาฯ คะแนน 88
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2556,21:43   อ่าน 2388 ครั้ง