ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กร่ำเจริญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95 คะแนน
เด็กชายนิธิ วิภาภรณ์พรรณ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95 คะแนน
เด็กชายเอกลักณ์ นิ่มประเสริฐ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 95 คะแนน
เด็กชายเจตพัฒน์ ปลื้มเจริญ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 90 คะแนน
เด็กหญิงสุภาสิณี พุ่มเชื้อ สอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 90 คะแนน
เด็กหญิงธนารีย์ ทวีกลาง สอบวิชาศิลปะ คะแนน 90 คะแนน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 1876 ครั้ง