Hot New ก.ล.
โรงเรียนกุศลศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ระดัชั้นอนุบาล1- อนุบาล3 วันที่่ 6 ตุลาคม 2558 (อ่าน 549) 29 ก.ย. 58
โรงเรียนกุศลศึกษาและวัดชัยพฤษมาราชวรวิหาร ต้อนรับการถวายพระราชทานพระกฐินหลวงในวันที่ 8 พฤศจิกายน (อ่าน 1108) 05 พ.ย. 56
โรงเรียนกุศลศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม อนุบาล1 - อนุบาล3 วันที่ 3 ตุลาคม 2556 (อ่าน 719) 03 ต.ค. 56
โรงเรียนกุศลศึกษาจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส (อ่าน 639) 01 ต.ค. 56
กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก (อ่าน 906) 01 ต.ค. 56
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 656) 01 ต.ค. 56
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 702) 01 ต.ค. 56
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านทดสอบเตรียมความพร้อม ระดับอนุบาล (อ่าน 560) 21 ก.ย. 56
กำนหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2556 (อ่าน 469) 19 ก.ย. 56