หนังสือแจ้งถึงผู้ปกครอง
ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการบรรพชาสามเณร (อ่าน 1741) 19 พ.ย. 56
โรงเรียนกุศลศึกษาจัดทัศนศึกษาและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา สระบุรี (อ่าน 1713) 14 พ.ย. 56
แจ้งหยุดการเรียนการสอน ระดับเตรียมอนุบาล - ระดับอนุบาล ในวัที่ 8 พฤศจิกายน 2556 (กรณีพิเศษ) (อ่าน 1526) 05 พ.ย. 56
เรียนท่านผู้ปกครอง แจ้งกำหนดปิดภาคเรียน (อ่าน 1790) 02 ต.ค. 56
แจ้งกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 1359) 20 ก.ย. 56