กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี สุดสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประสบสุข กรุดพันธ์

ว่าง

ว่าง

Janet Wanjiku Kimani

Jenipher Wainimu Omondi

Dickens Ochieng Odongo