ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2553
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทองมิตร
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2556,20:00   อ่าน 890 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรพล จิตรสุภ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,14:23   อ่าน 717 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรกร แซ่เล้า
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,14:20   อ่าน 798 ครั้ง